Dozvolite da Vam predstavimo putničku agenciju Val Tours iz Biograda na moru, naše metode, težnje i ciljeve!

Molimo da ove uvjete pročitate prije potvrde rezervacije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju.